top of page

Lancering digitale bouwaanvraag

NAV-enquête toont breed draagvlak bij Vlaamse architecten

Op Batibouw stelden de Vlaamse ministers Philippe Muyters (Ruimtelijke

Ordening) en Geert Bourgeois (Bestuurszaken) de lancering van de digitale

bouwaanvraag voor. Hierdoor zal het vanaf 1 juni, en in een eerste fase bij een

beperkt aantal steden en gemeenten, niet langer nodig zijn om een veelvoud aan

exemplaren van de bouwaanvraag op papier in te dienen. NAV, de Vlaamse

Architectenorganisatie, is voorstander van deze administratieve

vereenvoudiging. Hoewel de maatregel niet betekent dat de hoeveelheid werk

voor de architect zelf vermindert, bevordert het wel de efficiëntie bij de

gemeentebesturen. In eerste instantie hoopt NAV dan ook dat de digitale

bouwaanvraag voor een verkorting van de behandelingstermijnen zorgt. Zo zou

de tool onder meer informatie kunnen verstrekken over zonering,

nutsvoorzieningen, van toepassing zijnde verordeningen en voorschriften… Uit

een enquête die NAV in januari uitvoerde bij meer dan 600 architecten, blijkt

dat ze klaar zijn voor de digitale bouwaanvraag. Slechts een minderheid (11,4%)

wil verder op papier blijven werken. Twee derden van de architecten vindt de

gebruiksvriendelijkheid van het systeem erg belangrijk, en bijna 60% hoopt dat

de tool in de toekomst ook toelaat extra informatie te downloaden, zoals

zonering, nutsvoorzieningen, van toepassing zijnde verordeningen en

voorschriften, e.d. NAV houdt zich dan ook beschikbaar voor overleg om het

systeem verder te finetunen.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page