top of page

Duurzaam bouwen is aan een update toe

De bouw- en vastgoedsector speelt een sleutelrol in de aanpak van de klimaatverandering. Dat is de hoofdboodschap van het in juni gepubliceerde rapport Climate Change: Implications for Buildings. Met enkele spectaculaire getallen wordt die boodschap kracht bij gezet. Bijvoorbeeld over het aandeel van gebouwen in het wereldwijde energie-eindgebruik: 32 procent. En 19 procent van alle broeikasgasemissies komt op het conto van gebouwen. Als we op die weg voortgaan, kan het energiegebruik in gebouwen wereldwijd verdubbelen of verdrievoudigen. De auteurs van het rapport pleiten dan ook voor een radicale verandering in de bouwsector. Het ontwerp, de bouw en het gebruik van gebouwen moeten anders.

Volgens de professoren Karen Allacker en Frank De Troyer, beiden verbonden aan het departement architectuur van de KU Leuven, is er behoefte aan een grondige update van de visie op duurzaam bouwen. "De focus ligt sterk op energie, CO2-emissies en de gebruiksfase", zegt Karen Allacker. "CO2-uitstoot is een belangrijk milieuprobleem, maar het is maar een van de vele. Het is hoog tijd om veel breder te kijken." Lees meer

1469583.jpg

(bron : Trends Knack : http://trends.knack.be/economie/immo/duurzaam-bouwen-is-aan-een-update-toe/article-normal-262523.html)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page