top of page

Hoe reageert de bouwsector op het Vlaamse regeerakkoord?

Untitled4.png

Op woensdag werd het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voorgesteld. Maar wat zullen de repercussies zijn voor de bouwsector en hoe reageren de verschillende actoren op de veranderingen?

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft vooral bedenkingen bij de nieuwe regeling van de woonbonus. Ze vrezen dat de orderboekjes van de aannemers nog dunner zullen uitvallen dan ze nu al zijn. Marc Dillen, directeur-generaal van de confederatie, had liever de nieuwbouw- en renovatiesector ongemoeid gezien.

Energie-efficiëntie

‘Op korte termijn zullen mensen hun bouwplannen versnellen, om nog onder het oudere, voordelige systeem te vallen’, klinkt het bij Dillen. ‘Maar op langere termijn betekent deze hervorming dus een achteruitgang voor de sector. Ook de eisen om een huis energie-efficiënt te maken, vragen om meer centen. En het is nu al zo moeilijk om vandaag de dag een lening te krijgen.’

De NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, verspreidde ook een reactie op het regeerakkoord en ging hierbij ook dieper in op energie-efficiëntie. Ze onderschrijven deze doelstellingen, maar waarschuwen voor de snelheid waarmee de eisen worden verscherpt. ‘De haalbaarheid komt stilaan in het gedrang’, meldt de NAV. ‘Het is bovendien van groot belang dat de totale prestatie van het gebouw in aanmerking wordt genomen en er niet alleen gefocust wordt op de individuele waarden van isolatie of ventilatie.’

Woonbonus voor nieuwbouw

De veranderde woonbonus lijkt dus veel mensen te beroeren. Bij de Vlaamse Confederatie Bouw zijn ze vooral niet te spreken over het feit dat er geen onderscheid wordt tussen de woonbonus tussen enerzijds nieuwbouw en renovatie en anderzijds het aankopen van een huis. ‘De negatieve effecten van de woonbonus, zijnde de prijsdruk, beperkt zich tot de aankoop. Bij nieuwbouw en renovatie is er, wegens het grote aanbod van aannemers, geen prijsverhogend effect’, aldus Dillen.

De NAV ziet in het nieuwe regeerakkoord toch nog een stimulans voor eigendomsverwerving, dus ook qua bouwen en verbouwen. De architectenorganisatie pleit voor een eenvoudig en eenduidig systeem dat slim bouwen en verbouwen, met het oog op verdichting en energie, stimuleert. De balans bij de NAV is overwegend positief, omdat volgens hen het akkoord tegemoet komt aan de vele bezorgdheden van architecten, zoals het verminderen van administratieve lasten. (AB/BELGA)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page