top of page

5 veelgestelde vragen over de nieuwe Vlaamse renovatiepremie

De wijziging van de Vlaamse renovatiepremie naar een soort van belastingvermindering roept heel wat vragen op. Wij pikten er enkele uit van de website Wonen-Vlaanderen.

1951933.jpg

De wijziging van de Vlaamse renovatiepremie naar een soort van belastingvermindering roept heel wat vragen op. Wij pikten er enkele uit van de website Wonen-Vlaanderen.

1. Hoe wordt een aanvraag voor de renovatiepremie, ingediend voor 1 november, behandeld?

Alle aanvragen ingediend voor 1 november 2014 worden behandeld als aanvragen voor een renovatiepremie, die als een eenmalige premie zal worden uitbetaald.

De juiste aanvraagdatum wordt bepaald door de poststempel van de zending of de datum van afgifte in één van onze provinciale diensten. Om zeker te zijn van een tijdige aanvraag - dus vóór 1 november 2014 - kunt u best de aanvraag per aangetekende zending versturen en het afgestempelde bewijs van verzending te bewaren tot Wonen Vlaanderen de ontvangst van uw aanvraag bevestigt.

2. Kan men vanaf 1 november al een nieuwe aanvraag voor de renovatiepremie doen voor het fiscale voordeel?

Na 31 oktober kunt u geen geldige aanvraag meer doen. U zult moeten wachten op de nieuwe regeling om een nieuwe aanvraag te doen. U kunt wel uw e-mailadres opgeven. Wonen Vlaanderen zal u dan tijdig informeren over het nieuwe systeem.

Aanvragen vanaf 1 november worden teruggestuurd met de nodige informatie over de wijziging van de regeling. De aanvrager kan op de website van Wonen Vlaanderen zijn e-mailadres opgeven zodat Wonen Vlaanderen hem tijdig kan meedelen wanneer hij een nieuwe aanvraag kan doen.

3. Kan men het fiscale voordeel terugvorderen als de woning wordt verkocht in de periode van de 3 jaar waarin dit fiscale voordeel geldt?

Over de eventuele terugvordering van al uitbetaalde fiscale voordelen is nog niets geregeld. De Vlaamse regering onderzoekt dit momenteel.

4. Ik heb een contract met een aannemer die de werken in november/december uitvoert. Wat moet ik doen?

Zolang de nieuwe regeling nog niet geldt - dat is pas voor medio 2015 - kan men op geen enkele manier een aanvraag indienen. In dat geval is het dus aangewezen alle facturen van de uitgevoerde werken bij te houden tot de nieuwe regeling er is. Ondertussen kan men wel zijn e-mailadres op de website van Wonen Vlaanderen opgeven, zodat men een bericht krijgt wanneer een nieuwe aanvraag mogelijk is.

5. Ik ben met mijn werken begonnen in september en ze duren tot het eind van het jaar. Komt een deel ervan in aanmerking als ik nog de aanvraag doe voor 1 november?

Ja, als u de aanvraag doet voor 1 november voor de werken die werden uitgevoerd en gefactureerd voor 1 november voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro. Let wel: U kan voor dezelfde woning maar één maal per 10 jaar een aanvraag doen. Voor de facturen vanaf 1 november zal u dus niet meer kunnen genieten van de renovatiepremie/belastingvermindering. U kan er ook voor opteren alle facturen bij te houden en uw aanvraag in te dienen onder de nieuwe regeling

Bron: https://www.wonenvlaanderen.be/

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page